KONTAKT

PSP w Branwi

Branew Szlachecka 19

23 - 304 Dzwola

tel. 15 875 22 46

e-mail. szpbranew@wp.pl

Dzisiaj jest

piątek,
07 sierpnia 2020

(220. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
8414

Wyszukiwanie

NABÓR DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

 

REJESTRACJA KANDYDATÓW

       

             Uczniowie klasy 8, od 15 czerwca mają możliwość zarejetrowania się w systemie Vulcan i wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Poniżej znajduje się instrukcja w jaki sposób można to zrobić oraz w jaki sposób sprawdzić ofertę szkół ponadpodstawowych.

KONSULTACJE W SZKOLE

    Od 1 czerwca będą odbywały się w szkole konsultacje, według zamieszczonego poniżej harmonogramu.

Nadal obowiązują zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczące zasad bezpieczeństwa, które są zamieszcone na stronie szkoły.

Uczniowie zainteresowani konsultacjami, proszeni są by się wcześniej umówić z danym nauczycielem drogą mailową.

ZDALNA NAUKA

 

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

            Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dn. 25 marca 2020 r. podczas zdalnej nauki będzie realizowana podstawa programowa nauczanych przedmiotów. Innymi słowy, drogą elektroniczną będzie wdrażany nowy materiał nauczania, a uczniowie będą oceniani za jego opanowanie.

  •  Wszyscy nauczyciele realizujący podstawę programową są zobowiązani do wysyłania informacji do rodziców drogą mailową lub w innej możliwej formie kontaktu.

  •  Nauka zdalna uczniów odbywać się będzie zgodnie z ramowym planem nauczania oraz tygodniowym rozkładem zajęć obowiązującym w Publicznej szkole Podstawowej w Branwi.

  •  W godzinach przypadających na realizację zajęć nauczyciel jest dostępny online lub w innej możliwej formie kontaktu.

  •    Uczniowie mają przez to zapewnioną możliwość zadawania mu pytań. Jeśli wystąpią problemy techniczne, uczniowie lub rodzice mogą także kierować pytania do niego drogą mailową do godz.15.00. W tym czasie uczniowie pracują nad zadanymi treściami. Ich zadaniem jest rozwiązanie zadań przesłanych przez nauczycieli, opracowanie materiału dotyczącego danej lekcji, oglądanie go w formie wizualnej, sporządzanie notatek dotyczących danego zagadnienia lub realizacja w miarę możliwości lekcji wirtualnych.

  •  Każdy nauczyciel jest zobowiązany do indywidualizowania pracy z uczniami z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przygotowywane przez nauczycieli materiały uwzględniać powinny indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów wynikające z orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  •  Zgodnie z obowiązującym planem zajęć wychowawcy raz w tygodniu organizują lekcję wychowawczą. Tematyka tych lekcji powinna uwzględniać sposoby bezpiecznego korzystania z Internetu oraz wskazywać sposoby radzenia sobie z trudną, bieżącą sytuacją. Wychowawcy powinni też wtedy analizować ewentualne trudności wynikające z indywidualnej nauki prowadzonej na odległość. Dla uczniów może to być okazja, aby dzielić się swoimi emocjami oraz indywidualnymi problemami.

  •  Nauczyciele biblioteki, świetlicy szkolnej, pedagog oraz nauczyciele wspomagający, adekwatnie do swojego planu zajęć, opracowują dla uczniów propozycje skorzystania z oferty edukacyjnej TVP, wysłuchania wskazanych audiobooków, a także opracowują materiały edukacyjne dotyczące emocji, organizowania własnej nauki, wypoczynku, organizacji czasu wolnego, zdrowego odżywiania, profilaktyki koronawirusa, organizowania miejsca do nauki własnej w domu, rozwijania zainteresowań oraz inne. Materiały te będą przekazywane uczniom oraz zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

  •  Kontakt nauczycieli, rodziców i uczniów z dyrektorem możliwy pod numerem 158752246 oraz za pomocą szkolnej poczty elektronicznej 

  •  Praca uczniów podlegać będzie ocenie. Jeżeli zlecone zadanie będzie podlegało ocenianiu, nauczyciele każdorazowo dołączą do niego szczegółowe kryterium.

Higiena pracy zdalnej-wskazówki dla uczniów:

1. Pracuj systematycznie.

2. Wszystkie wątpliwości na bieżąco wyjaśniaj z nauczycielem w ustalony wyżej sposób.

3. Zadbaj o odpowiednie warunki pracy zdalnej:

a) spożyj zdrowy posiłek oraz przygotuj sobie wodę;

b) przewietrz pokój;

c) uporządkuj biurko;

d) przygotuj niezbędne materiały edukacyjne tj.: podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, przybory do pisania;e) zadbaj o ciszę w miejscu nauki;

f) rób przerwy między pracą nad poszczególnymi przedmiotami.

 

 

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Zdalne lekcje - Portal gov.pl

POBIERZ

ZESTAWY POWTÓRKOWE

Zestawy zadań powtórkowych - CKE

ZESTAWY POWTÓRKOWE

GALERIA